In trang

Thông báo về việc tổ chức tổng vệ sinh trên địa bàn thành phố Huế.
Cập nhật lúc : 08:51 17/04/2018

Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc. Thực hiện Kế hoạch số 1231/KH-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2018 của UBND thành phố về tổ chức tổng vệ sinh trên địa bàn thành phố Huế, Phòng Giáo dục- Đào tạo yêu cầu các trường học trực thuộc thực hiện các nội dung sau:

1. Vận động, tuyên truyền cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh của đơn vị hiểu rõ và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị trong thời gian chuẩn bị chào mừng các ngày kỷ niệm quan trọng: Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Thống nhất đất nước 30/4, ngày Quốc tế Lao động 1/5 và Festival Huế 2018.

2. Triển khai tổng vệ sinh khu vực phía bên trong và ngoài trường học vào lúc 16h00 ngày thứ Sáu 20/4/2018.

3. Phòng Giáo dục& Đào tạo cử cán bộ chuyên viên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các trường trong công tác tổng vệ sinh (Có danh sách đính kèm).

          Nhận được công văn này, yêu cầu ông (bà) Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện và nộp báo cáo về Phòng GD&ĐT (văn thư) trước 9h00 ngày 23/4/2018 để Phòng tổng hợp báo cáo UBND Thành phố./.

....

Tải file đầy đủ bên dưới