In trang

THÔNG BÁO Về việc hướng dẫn thực hiện chương trình, sách dạy học môn Tin học cấp Tiểu học từ năm học 2017-2018
Cập nhật lúc : 14:31 16/08/2017

Kính gửi: Các đơn vị Tiểu học trực thuộc. Thực hiện công văn số 1870/SGDĐT-GDTH ngày 01/08/2017 của Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn thực hiện chương trình, sách dạy học môn Tin học cấp Tiểu học từ năm học 2017-2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo như sau:

- Các đơn vị tiếp tục tổ chức dạy học môn Tin học cho học sinh cấp Tiểu học từ lớp 3 đến lớp 5 với thời lượng 2 tiết/tuần, đảm bảo các nguyên tắc về giảng dạy môn Tin học đã được Phòng chỉ đạo.

- Sử dụng bộ sách “Hướng dẫn học Tin học lớp 3, 4,5” do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành và được Bộ GD&ĐT thẩm định để giảng dạy cho học sinh. Thông báo để phụ huynh học sinh biết về việc thay đổi sách, nếu học sinh chưa có điều kiện mua, yêu cầu nhà trường mua một số bộ sách mới để ở thư viện và các em có thể dùng chung.

- Tăng cường đầu tư trang thiết bị, máy tính phục vụ cho học sinh học tập, đảm bảo giờ thực hành tối đa 2 học sinh/máy tính.

- Giới thiệu đến học sinh bộ vở “Bài tập Tin học lớp 3,4,5” do Sở Giáo dục và Đào tạo biên soạn, phát hành năm 2017 để hướng dẫn học sinh thực hành.

Nhận được công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường tiểu học nghiêm túc triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ Phòng Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn thêm.

                                                                                               KT. TRƯỞNG PHÒNG  

Nơi nhận:                                                                              PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- Như trên;

- Lưu: VT, PT.

                                                                                                             (Đã ký)

 

 

                                                                                                        Lâm Thủy

 

Tải file đính kèm tại đây