In trang

THÔNG BÁO "Về việc nhận giải thưởng cuộc thi tiếng Anh qua mạng cấp Thành phố năm học 2016-2017"
Cập nhật lúc : 09:56 10/02/2017

Thời gian: từ 14h00 đến 17h00 ngày thứ 2 (13/02/2017).

Địa điểm: Bộ phận Phổ thông - Phòng GD&ĐT TP Huế.

Phòng Yêu cầu các trường đến nhận đúng thời gian nêu trên để khỏi trở ngại công việc chung. Sau thời gian trên các trường chịu hoàn toàn trách nhiệm.