In trang

THÔNG BÁO Về việc thay đổi địa điểm tổ chức thi vẽ tranh trên máy tính dành cho học sinh tiểu học cấp Thành phố - Năm học 2018 – 2019
Cập nhật lúc : 15:47 02/01/2019

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học trực thuộc. Ngày 20/12/2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế (GD&ĐT) đã có công văn số 1627/PGD&ĐT-PT thông báo Thi vẽ tranh trên máy tính dành cho học sinh tiểu học cấp Thành phố năm học 2018-2019, do Trung tâm Tin học Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế sáp nhập vào Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thừa Thiên Huế nên Phòng thông báo điều chỉnh địa điểm tổ chức tại:

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thừa Thiên Huế (số 54 Ngô Quyền, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế - sau VTV8)   

Các nội dung khác vẫn thực hiện theo công văn số 1627/PGD&ĐT-PT ngày 20/12/2018 của Phòng GD&ĐT.     

Phòng GD&ĐT thông báo để các đơn vị biết, thông tin đến học sinh dự thi và giáo viên hướng dẫn các em được biết về địa điểm thay đổi nói trên./.