In trang

THÔNG BÁO: Về việc tổ chức thi chọn học sinh giỏi lớp 6, 7 và lớp 8 cấp thành phố Năm học 2016-2017
Cập nhật lúc : 13:55 22/02/2017

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc. Thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017, Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố Huế thông báo kế hoạch tổ chức thi chọn học sinh giỏi lớp 6,7 và lớp 8 cấp thành phố năm học 2016-2017 như sau:

I. Thi học sinh giỏi lớp 6 và lớp 7

            Năm học này, Phòng chưa tổ chức thi học sinh giỏi dành cho học sinh khối lớp 6 và lớp 7. Yêu cầu các trường tự tổ chức cho học sinh thi tại đơn vị. 

II. Thi học sinh giỏi lớp 8

1. Thời gian: Ngày 30 tháng 03 năm 2017

2. Địa điểm: Trường THCS Nguyễn Chí Diểu Huế.

3. Môn thi: Ngữ văn; Toán; Tiếng Anh; Vật lí; Sinh học; Lịch sử; Địa lý, Tin học.

4. Nội dung thi: Nội dung thi theo chương trình THCS hiện hành tính đến thời điểm thi. Riêng môn tin học thi thực hành trên máy tính, lập trình các bài toán có sử dụng các kiểu dữ liệu nâng cao bằng ngôn ngữ lập trình Free Pascal.

.....

Tải File đầy đủ tại đây: