In trang

Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo khoa học kỹ thuật và cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học
Cập nhật lúc : 05:52 05/10/2015

Ngày 2/10/2015, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế tổ chức lớp tập huấn về “Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo khoa học kỹ thuật và cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học”. Tham gia lớp tập huấn có đầy đủ các thầy cô giáo là lãnh đạo phụ trách công tác nghiên cứu khoa học của các trường THCS trực thuộc, các tổ trưởng chuyên môn và giáo viên phụ trách trường học kết nối của các đơn vị.

        Nội dung tập huấn gồm:  Hoạt động trải nghiệm sáng tạo Khoa học kỹ thuật (KHKT) của học sinh trong đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức dạy học định hướng phát triển năng lực học sinh;  Phương pháp, kỹ thuật, quy trình hướng dẫn học sinh nghiên cứu KHKT; Quy trình đánh giá dự án KHKT của học sinh trung học; Kỹ thuật tổ chức cuộc thi KHKT cấp trường, cụm trường, tỉnh/thành phố; Quy trình triển khai hoạt động nghiên cứu KHKT và tổ chức cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học;   Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo và tổ chức Cuộc thi KHKT dành cho học sinh qua trang mạng http://truonghocketnoi.edu.vn. 

Tham gia lớp tập huấn các học viên được tạo nhóm để sinh hoạt chuyên môn,  trải nghiệm các hoạt động về Cuộc thi khoa học kỹ thuât như đóng vai học sinh thực hiện một án khoa học kỹ thuật, đăng ký dự thi qua mạng, xậy dựng Poster và đóng vai các chuyên gia để thẩm định đề tài…

 

Hướng dẫn tạo nhóm đăng ký sinh hoạt chuyên môn và dự thi  cuộc thi khoa học kỹ thuật qua mạng

Đóng vai học sinh để đăng ký dự thi Khoa học kỹ thuật qua mạng

 

Cùng nhau thực hiện dự án KHKT

 

Học viên đóng vai chuyên gia thẩm định đề tài

 

Học viên đóng vai chuyên gia phỏng vấn đề tài tại gian trưng bày

 

Các nhóm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhận phần thưởng do BTC lớp học trao tặng