In trang

Triển khai cập nhật dữ liệu về học sinh trên hệ thống CSDL ngành
Cập nhật lúc : 11:04 18/06/2018

Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trực thuộc. Thực hiện Công văn số 1258/SGDĐT-CNTT ngày 30 tháng 5 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai cập nhật dữ liệu về học sinh trên hệ thống CSDL ngành; Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trực thuộc thực hiện các nội dung sau:

1. Cập nhật và báo cáo số liệu

          - Cập nhật thông tin về hồ sơ và kết quả học tập, rèn luyện của học sinh qua hệ thống tại địa chỉ website http://csdl.moet.gov.vn/

          - Kiểm tra số liệu báo cáo đảm bảo chính xác và gửi về Phòng GD&ĐT trước ngày 25/6/2018

2. Tập huấn sử dụng phần mềm

          Để thực hiện tốt việc cập nhật và báo cáo số liệu, Phòng GD&ĐT tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống CSDL ngành với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:

2.1 Thành phần: Mỗi đơn vị cử 01 cán bộ phụ trách website CSDL ngành (http://csdl.moet.gov.vn/)

2.2 Thời gian và địa điểm

a) Thời gian:

- Các trường Mầm non:    08 giờ 00 ngày 20/6/2018 (Thứ tư).

- Các trường Tiểu học và THCS: 14 giờ 00 ngày 20/6/2018 (Thứ tư).

b) Địa điểm: Trường THCS Phạm Văn Đồng, Số 12 Lâm Hoằng – Phường Vỹ Dạ – TP Huế

Ghi chú: Các giáo viên khi tham gia tập huấn mang theo máy laptop và tài khoản website: qlttgddt.thuathienhue.edu.vn của đơn vị để thực hiện việc lấy dữ liệu.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị tham gia đúng thành phần và đúng thời gian quy định để khỏi trở ngại công việc chung./.

...

Tải file đầy đủ bên dưới