In trang

Về việc Điều chỉnh địa điểm thi Giải toán qua Internet cấp Thành phố Năm học 2015-2016
Cập nhật lúc : 13:51 01/03/2016

Kính gửi: - Hiệu trưởng các trường TH và THCS trực thuộc; - Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Tri Phương; - Hiệu trưởng trường TH Huế Star.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế đã có công văn số 147/PGD&ĐT-PT/TB thông báo kế hoạch thi giải toán qua Internet cấp thành phố (vòng 16, ngày 11/3/2016) đối với học sinh các trường TH và THCS trong địa bàn thành phố, nay phòng GD&ĐT thông báo điều chỉnh như sau:

1. Đối tượng và điều kiện dự thi: theo công văn số 147/PGD&ĐT-PT/TB

2. Lịch thi: theo công văn số 147/PGD&ĐT-PT/TB.

3. Địa điểm thi:

* Tất cả các học sinh dự thi tại trường THCS Nguyễn Tri Phương không thay đổi.

* Tất cả các học sinh dự thi tại Trung tâm tin học Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế thay đổi như sau:

- Các khối lớp 1, 2 và 3: Học sinh các trường TH Lê Lợi, TH Phú Hòa, TH Thuận Lộc, TH Thuận Thành dự thi tại trường TH Lê Lợi. Học sinh các trường TH còn lại dự thi tại trường THCS Nguyễn Chí Diểu.

- Các khối lớp 4 và 5: Học sinh các trường TH Thuận Lộc và TH Thuận Thành dự thi tại trường TH Lê Lợi. Học sinh các trường TH còn lại dự thi tại Trung tâm tin học Sở chuyển đến dự thi tại trường THCS Nguyễn Chí Diểu.

- Khối lớp 9: Tất cả các học sinh dự thi tại Trung tâm tin học Sở chuyển đến dự thi tại trường THCS Nguyễn Chí Diểu.

4. Danh sách học sinh dự thi:

Phòng đăng tải danh sách học sinh dự thi có số báo danh và phòng thi trên trang web của Phòng Giáo dục và Đào tạo, đề nghị các trường xem danh sách học sinh của trường mình và thông báo đến tận học sinh, nhắc nhở các em hoàn thành vòng 15 của chương trình và phân công giáo viên kiểm tra trước khi dự thi.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường triển khai thực hiện đầy đủ nội dung công văn này, đồng thời có kế hoạch đưa đón các em an toàn và chu đáo.