In trang

Về việc đưa tin tức và đăng lịch tuần lên website của các đơn vị trực thuộc phòng GD&ĐT Thành phố Huế
Cập nhật lúc : 14:10 04/01/2016

Kính gửi: các đơn vị trực thuộc Phòng GD&ĐT Thành phố Huế

    Qua kiểm tra, thống kê các nội dung, tin tức và lịch công tác trên website của các đơn vị trực thuộc Phòng GD&ĐT thành phố, kết quả có rất nhiều đơn vị chưa thực hiện tốt các nội dung trên website của đơn vị mình, Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện việc cập nhật đầy đủ các thông tin, tin tức, kế hoạch hàng tuần, hàng tháng... trên website của đơn vị mình. Trân trọng.