In trang

TỔNG HỢP ĐIỂM TRƯNG BÀY SẢN PHẨM "PHONG TRÀO VỞ SẠCH CHỮ ĐẸP" HỘI THI VỞ SẠCH CHỮ ĐẸP - VIẾT CHỮ ĐẸP NĂM HỌC 2012 - 2013
Cập nhật lúc : 09:38 28/01/2013

 

TT Đơn vị Tiểu học Điểm Đạt
giải
Ghi chú
1 Trần Quốc Toản 50,00 Nhất  
2 Thuận Lộc 49,00 Nhất  
3 Hương Long 49,00 Nhất  
4 Thủy Biều 48,00 Nhì  
5 Thuận Thành 48,00 Nhì  
6 Kim Long 2 48,00 Nhì  
7 Phước Vĩnh 47,00 Ba  
8 Lý Thường Kiệt 47,00 Ba  
9 Lê Lợi 47,00 Ba  
10 Tây Lộc 46,00    
11 Phú Hòa 46,00    
12 Phú Cát 46,00    
13 Xuân Phú 45,00    
14 Vỹ Dạ 45,00    
15 Trường An 45,00    
16 Thủy Xuân 45,00    
17 Thuận Hòa 45,00    
18 Phú Lưu 45,00    
19 Phú Bình 45,00    
20 Kim Long 1 45,00    
21 An Cựu 45,00    
22 Vĩnh Ninh 44,00    
23 Ngự Bình 44,00    
24 Hương Sơ 44,00    
25 An Hòa 44,00    
26 Phường Đúc 43,00    
27 Nguyễn Trãi 43,00    
28 Ngô Kha 43,00    
29 Quang Trung 42,00    
30 An Đông 1 42,00    
31 Phú Hậu  41,00    
32 Thanh Long 36,00    
33 Triều Sơn Tây 22,00    
34 Phú Thuận 22,00    
35 An Đông 2 0,00