Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''


Ngày 12 tháng 05 năm 2021


Tài nguyên

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Bài dự thi liên môn và Dạy học tích hợp theo chủ đề Trường THCS Duy Tân

1. VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN: BẢO VỆ HỆ HÔ HẤP KHI THỜI TIẾT THAY ĐỔI (Tải về)  2. DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP : CẬN THỊ HỌC ĐƯỜNG NỖI LO...

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn Tin học năm học 2013 - 2014

           UBND THÀNH PHỐ HUẾ     PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     &n