Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "


Ngày 18 tháng 06 năm 2019


Đề thi - Đáp án

Cập nhật lúc : 10:48 09/02/2015  

Đề học sinh giỏi Lớp 4 môn Tin học năm học 2014 -2015

Tải file