Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "


Ngày 20 tháng 02 năm 2019


Đề thi - Đáp án

Cập nhật lúc : 10:48 09/02/2015  

Đề học sinh giỏi Lớp 4 môn Tin học năm học 2014 -2015

Tải file