Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "


Ngày 18 tháng 12 năm 2018


Đề thi - Đáp án

Cập nhật lúc : 10:48 09/02/2015  

Đề học sinh giỏi Lớp 4 môn Tin học năm học 2014 -2015

Tải file