Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "


Ngày 26 tháng 04 năm 2019


Đề thi - Đáp án

Cập nhật lúc : 10:47 09/02/2015  

Đề học sinh giỏi Lớp 5 môn Tin học năm học 2014 -2015

Tải file