Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "


Ngày 24 tháng 10 năm 2018


Đề thi - Đáp án

Cập nhật lúc : 10:47 09/02/2015  

Đề học sinh giỏi Lớp 5 môn Tin học năm học 2014 -2015

Tải file