Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''


Ngày 10 tháng 08 năm 2022


Kho tư liệu tham khảo

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Bài dự thi liên môn và Dạy học tích hợp theo chủ đề Trường THCS Duy Tân

1. VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN: BẢO VỆ HỆ HÔ HẤP KHI THỜI TIẾT THAY ĐỔI (Tải về)  2. DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP : CẬN THỊ HỌC ĐƯỜNG NỖI LO...

Phần mềm thiết kế bài giảng điện tử

Đây là phần mềm hướng dẫn sử dụng Powerpoint XP, dạng file Adobe (PDF), các bài tải về giải nén và in ra để sử dụng. Tải về .... Đây là phần mềm Math Type và tài...

Tư liệu phục vụ bài giảng

  1. Đây là bài giảng môn tiếng Anh lớp 11, được thiết kế bằng Powerpoint , có kết hợp cả âm thanh và hình ảnh, các bạn có thể tải về dùng Windows ...