Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''


Ngày 26 tháng 06 năm 2017


Thi đua - Khen thưởng

Cập nhật lúc : 10:19 05/05/2017  

Bổ sung vào hồ sơ thi đua
Ngoài các biểu mẫu báo cáo và danh sách, Phòng GD&ĐT đề nghị các đơn vị bổ sung thêm vào hồ sơ thi đua "Danh sách các giáo viên miễn làm SKKN năm học 2016-2017"

Tải file 1  

Số lượt xem : 2129

Các tin khác