Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''


Ngày 21 tháng 10 năm 2017


Thi đua - Khen thưởng

Cập nhật lúc : 10:42 07/02/2017  

CHỈ THỊ 6186/CT-BGDĐT "Về việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020"

Tải file đính kèm tại đây:

Tải file 1  

Số lượt xem : 690

Các tin khác