Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''


Ngày 23 tháng 09 năm 2018


Thi đua - Khen thưởng

Các tin khác