Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''


Ngày 25 tháng 06 năm 2017


Thi đua - Khen thưởng

Cập nhật lúc : 11:24 31/08/2015  

Kết quả thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 của UBND Thành phố Huế
Kính gửi: các đơn vị trực thuộc.

Kính mời các đơn vị đến bộ phận TCCB của Phòng GD&ĐT Thành phố Huế để nhận giấy chứng nhận Chiến sỹ thi đua cơ sở và Khung bằng khen.

Tải file 1   Tải file 2   Tải file 3  

Số lượt xem : 3935

Các tin khác