Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "


Ngày 18 tháng 01 năm 2018


Thi đua - Khen thưởng

Cập nhật lúc : 12:21 13/08/2013  

Kết quả thi đua năm học 2012 -2013 của UBND Thành Phố Huế

Tải các file đính kèm:

1. Quyết định công nhận tập thể lao động tiên tiến

 

2. Quyết định công nhận cá nhân chiến sỹ thi đua cơ sở:

 

3. Quyết định công nhận cá nhân Lao động tiên tiến:


 a) QĐ của Mầm non:

 

b) QĐ của Tieu hoc:

 

c) QĐ của THCS :

Số lượt xem : 6086