Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "


Ngày 23 tháng 10 năm 2017


Thi đua - Khen thưởng

Cập nhật lúc : 11:17 10/05/2014  

Quyết định 45/2013/QĐ-UBND ngày 11/11/2013 Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế

Tải file tại đây:

   
Tệp đính kèm: 45-13.pdf (3111468 Byte)

Số lượt xem : 2336

Các tin khác