Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN DANH HIỆU THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2015-2016 - PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ HUẾ
 

Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''


Ngày 23 tháng 03 năm 2018


Thi đua - Khen thưởng

Cập nhật lúc : 08:41 21/10/2016  

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN DANH HIỆU THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2015-2016
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS

Căn cứ Quyết định số 2079/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đề nghị các đơn vị (Có danh sách đính kèm) đến tại Phòng GD&ĐT thành phố Huế (Bộ phận TCHC) để nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng của UBND Tỉnh.

Tải file đính kèm tại đây:

Tải file 1  

Số lượt xem : 2085