Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''


Ngày 17 tháng 01 năm 2018


Thi đua - Khen thưởng

Cập nhật lúc : 08:41 21/10/2016  

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN DANH HIỆU THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2015-2016
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS

Căn cứ Quyết định số 2079/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đề nghị các đơn vị (Có danh sách đính kèm) đến tại Phòng GD&ĐT thành phố Huế (Bộ phận TCHC) để nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng của UBND Tỉnh.

Tải file đính kèm tại đây:

Tải file 1  

Số lượt xem : 2030