Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "


Ngày 18 tháng 08 năm 2017


Thi đua - Khen thưởng

Cập nhật lúc : 03:19 19/09/2014  

Về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng thành tích công tác giáo dục và đào tạo thành phố Huế năm học 2013 - 2014

Tải file 1  

Số lượt xem : 2144

Các tin khác