Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''


Ngày 23 tháng 10 năm 2017


Thi đua - Khen thưởng

Cập nhật lúc : 03:19 19/09/2014  

Về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng thành tích công tác giáo dục và đào tạo thành phố Huế năm học 2013 - 2014

Tải file 1  

Số lượt xem : 2185

Các tin khác