Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "


Ngày 26 tháng 06 năm 2017


Thông báo

Thông báo về việc nhập học lớp Trung cấp lý luận chính trị năm học 2017-2018
Kính gửi: Các đơn vị Mầm non, Tiểu học, THCS trực thuộc