Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "


Ngày 20 tháng 07 năm 2018


Thông báo

Cập nhật lúc : 15:04 09/05/2018  

Mẫu Báo cáo Kế hoạch giáo dục đạo đức năm học 2017-2018
Kính gửi: Các trường TH, THCS trực thuộc.

Đề nghị các đơn vị chưa nộp bảng tổng hợp khảo sát Kế hoạch giáo dục đạo đức năm học 2017-2018 và báo cáo (có mẫu đính kèm), gửi về Phòng GD&ĐT trước ngày 11/4/2018 (tại đ/c Hải) để tổng hợp báo cáo.

Trân trọng!

Tải mẫu đính kèm dưới đây

Tải file 1  

Số lượt xem : 314