Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "


Ngày 22 tháng 10 năm 2019


Thông báo

Cập nhật lúc : 15:04 09/05/2018  

Mẫu Báo cáo Kế hoạch giáo dục đạo đức năm học 2017-2018
Kính gửi: Các trường TH, THCS trực thuộc.

Đề nghị các đơn vị chưa nộp bảng tổng hợp khảo sát Kế hoạch giáo dục đạo đức năm học 2017-2018 và báo cáo (có mẫu đính kèm), gửi về Phòng GD&ĐT trước ngày 11/4/2018 (tại đ/c Hải) để tổng hợp báo cáo.

Trân trọng!

Tải mẫu đính kèm dưới đây

Tải file 1  

Số lượt xem : 976

Các tin khác