Bé chẳng học, lớn làm gì?''


Ngày 25 tháng 02 năm 2020


Thông báo

Cập nhật lúc : 09:30 07/03/2018  

MẪU DANH SÁCH CBQL, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NGHỈ HƯU NĂM 2019
Kính gửi: Các đơn vị công lập trực thuộc.

 Đề nghị các trường gửi về Phòng GD&ĐT (bộ phận TCCB) trước ngày 15/3/2018.

Tải file 1  

Số lượt xem : 1170

Các tin khác