Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''


Ngày 26 tháng 04 năm 2019


Thông báo

Cập nhật lúc : 15:23 18/09/2018  

THÔNG BÁO NHẬN LẠI HỒ SƠ PCGD TIỂU HỌC
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học

Để có đủ hồ sơ làm PCGD tiểu học năm 2018, Phòng sẽ trả lại hồ sơ PCGDTH của các phường vào chiều thứ tư (19/9/2018). Đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị cử người đến tại Hội trường PGD&ĐT để nhận lại hồ sơ theo đúng thời gian quy định (gặp thầy Nhân)./.

Số lượt xem : 539

Các tin khác