Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "


Ngày 12 tháng 12 năm 2018


Thông báo

Cập nhật lúc : 15:23 18/09/2018  

THÔNG BÁO NHẬN LẠI HỒ SƠ PCGD TIỂU HỌC
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học

Để có đủ hồ sơ làm PCGD tiểu học năm 2018, Phòng sẽ trả lại hồ sơ PCGDTH của các phường vào chiều thứ tư (19/9/2018). Đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị cử người đến tại Hội trường PGD&ĐT để nhận lại hồ sơ theo đúng thời gian quy định (gặp thầy Nhân)./.

Số lượt xem : 249

Các tin khác