Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''


Ngày 22 tháng 03 năm 2019


Thông báo

Các tin khác