Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''


Ngày 20 tháng 07 năm 2018


Thông báo

Cập nhật lúc : 14:39 10/11/2017  

Thông báo về việc nhận công văn
Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc.

Yêu cầu Ông (Bà) Hiệu trưởng các đơn vị trường học trực thuộc nhắc nhở cán bộ quản trị mạng thường xuyên cập nhật trang quản trị của đơn vị để nhận các công văn của Phòng gửi. 

Số lượt xem : 3513