Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "


Ngày 25 tháng 02 năm 2020


Thông báo

Cập nhật lúc : 14:39 10/11/2017  

Thông báo về việc nhận công văn
Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc.

Yêu cầu Ông (Bà) Hiệu trưởng các đơn vị trường học trực thuộc nhắc nhở cán bộ quản trị mạng thường xuyên cập nhật trang quản trị của đơn vị để nhận các công văn của Phòng gửi. 

Số lượt xem : 3956

Các tin khác