Dạy tức là học hai lần''


Ngày 26 tháng 06 năm 2017


Thông báo

Cập nhật lúc : 08:34 29/05/2017  

Thông báo về việc nhập học lớp Trung cấp lý luận chính trị năm học 2017-2018
Kính gửi: Các đơn vị Mầm non, Tiểu học, THCS trực thuộc

Yêu cầu quý Thầy/Cô có danh sách tham gia lớp Trung cấp chính trị đến tại Phòng GD&ĐT (Bộ phận TCCB) nhận Quyết định và Giấy báo nhập học.

Số lượt xem : 283