Dạy tức là học hai lần''


Ngày 17 tháng 09 năm 2019


Tin tức

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2019-2020
Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục ...