Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''


Ngày 12 tháng 05 năm 2021


Tin tức

Hội thi Giáo viên dạy giỏi mầm non cấp Thành phố, năm học 2020-2021
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021, từ ngày 04/3/2021 đến ngày 12/3/2021 Phòng GD&ĐT thành phố Huế đã tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi ...