Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''


Ngày 16 tháng 11 năm 2018


Tin tức

THÔNG BÁO V/v Thi học sinh giỏi môn Giải toán bằng Máy tính cầm tay (MTCT) cấp Tỉnh năm học 2018 - 2019
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc. Căn cứ công văn số 2136/SGDĐT-GDTrH ngày 07/9/2018 về việc Hướng dẫn tổ chức thi chọn ...