Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "


Ngày 18 tháng 01 năm 2018


Tin tức

Danh sách giáo viên có trình độ đại học hệ chính quy tốt nghiệp loại Giỏi, Khá và tốt nghiệp thạc sĩ, sinh năm 1987 đến nay. Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị công lập trực thuộc.