Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "


Ngày 21 tháng 05 năm 2018


Tin tức

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 Tiếng Pháp, Tiếng Nhật năm học 2018- 2019 Kính gửi: Các trường tiểu học, trung học cơ sở trực thuộc. Thực hiện công văn số1029/SGDĐT-GDTrH ngày 09/5/2018 của Sở Giáo dục và Đào ...