Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "


Ngày 17 tháng 01 năm 2019


Tin tức

THÔNG BÁO Về việc thay đổi địa điểm tổ chức thi vẽ tranh trên máy tính dành cho học sinh tiểu học cấp Thành phố - Năm học 2018 – 2019 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học trực thuộc. Ngày 20/12/2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế (GD&ĐT) đã có công văn ...