Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "


Ngày 21 tháng 01 năm 2022


Tin tức

Thông báo lịch thi và số báo danh kỳ thi tuyển giáo viên, năm học 2021-2022.
Hội đồng thi tuyển giáo viên thông báo lịch thi và số báo danh, phòng thi trắc nghiệm trên máy tính (Vòng 1) kỳ thi tuyển giáo viên, năm học ...