Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''


Ngày 20 tháng 07 năm 2018


Tin tức

Công bố điểm sàn tuyển sinh ĐH, CĐ, TC nhóm trường Sư phạm
Điểm sàn tuyển sinh các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp Sư phạm lần lượt được được xác định là 17,0; 15,0 và 13,0. Ngưỡng điểm ...