Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "


Ngày 23 tháng 09 năm 2018


Tin tức

Trường THCS Phan Sào Nam tổ chức Hội thảo công tác chủ nhiệm năm học 2018 - 2019
Thực hiện nhiệm vụ năm học mới, hôm nay, ngày 18 tháng 09 năm 2018 trường THCS Phan Sào Nam triển khai việc tổ chức hội thảo với chủ đề: ...