Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''


Ngày 22 tháng 08 năm 2017


Tin tức

THÔNG BÁO Về việc hướng dẫn triển khai hoạt động Nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu Niên – Nhi đồng cấp cơ sở Năm học 2017 -2018 Kính gửi: Các trường Tiểu học, THCS trực thuộc. Thực hiện công văn số 1987/SGD&ĐT-GDTrH ngày 15/08/2017 của Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh ...