Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "


Ngày 10 tháng 08 năm 2022


Tin tức

Kế hoạch xét duyệt hồ sơ giáo viên đang công tác tại các trường thuộc các UBND huyện, thị xã chuyển công tác về các trường thuộc UBND thành phố Huế
Sau khi cân đối nhu cầu viên chức dự kiến cho năm học 2022 - 2023, UBND thành phố Huế thông báo về nhu cầu tiếp nhận viên chức đang công tác ...