Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "


Ngày 12 tháng 05 năm 2021


Tin tức

Hội thi Giáo viên dạy giỏi mầm non cấp Thành phố, năm học 2020-2021
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021, từ ngày 04/3/2021 đến ngày 12/3/2021 Phòng GD&ĐT thành phố Huế đã tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi ...