Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''


Ngày 24 tháng 10 năm 2018


Tin tức

Triển khai cập nhật dữ liệu về học sinh trên hệ thống CSDL ngành
Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trực thuộc. Thực hiện Công văn số 1258/SGDĐT-CNTT ngày 30 ...