Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "


Ngày 10 tháng 08 năm 2022


Tin tức

Trường THCS Trần Cao Vân "Vui đón các em học sinh lớp 6 năm học 2018-2019"
Để giúp các em học sinh làm quen với bạn bè, với thầy cô, làm quen với môi trường học tập mới và hơn là giúp các em có những dấu ấn, ...