Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "


Ngày 19 tháng 02 năm 2020


Tin tức

Hoạt động trải nghiệm của học sinh lớp 9 trường THCS Trần Cao Vân: Thăm làng nghề truyền thống Làng hoa giấy Thanh Tiên
Để rèn luyện kỹ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương cho HS, rèn kỹ năng hợp tác, giao ...