Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "


Ngày 24 tháng 10 năm 2018


Tin tức

THÔNG BÁO Về việc tổ chức ôn tập, kiểm tra lại cho học sinh thuộc diện kiểm tra lại sau hè, năm học 2017-2018 Kính gửi: Các trường THCS trực thuộc. Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác ôn tập, kiểm tra lại cho học sinh thuộc diện kiểm tra ...