Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "


Ngày 12 tháng 12 năm 2018


Tin tức

Tổ chức thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố năm học 2018-2019 Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế tổ chức thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố năm ...

  • GIẤY MỜI
    Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các đơn vị Mầm non,Tiểu học, THCS trực ...