Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "


Ngày 12 tháng 05 năm 2021


Tin tức

Tuyên truyền thực hiện Luật giao thông và phòng chống ma túy xâm nhập học đường năm học 2018-2019 của trường THCS Duy Tân