Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''


Ngày 26 tháng 04 năm 2019


Tin tức

THÔNG BÁO Về việc điều chỉnh lịch bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố tham gia dự thi cấp tỉnh môn Lịch sử và môn Toán năm học 2018-2019 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc. Ngày 05/11/2018, Phòng GD&ĐT thành phố Huế đã ban hành công văn số 1476/PGDĐT-PT về ...