Người thầy giáo trung bình thích giải thích, những thầy giáo giỏi, thầy giáo năng khiếu tiết lộ những giản đơn "


Ngày 21 tháng 09 năm 2020


Tin tức

THÔNG BÁO Về việc điều chỉnh lịch bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố tham gia dự thi cấp tỉnh môn Lịch sử và môn Toán năm học 2018-2019 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc. Ngày 05/11/2018, Phòng GD&ĐT thành phố Huế đã ban hành công văn số 1476/PGDĐT-PT về ...