Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "


Ngày 16 tháng 10 năm 2021


Tin tức

KẾT QUẢ HỘI THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH THCS CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2018 - 2019 Kính gửi: Các trường THCS trực thuộc.