Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "


Ngày 26 tháng 04 năm 2019


Tin tức

“Ngày hội phát triển vận động cho trẻ mầm non” cấp Thành phố năm học 2015-2016 Nhằm "Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non" ngày 24/3/2016 phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố ...

  • GIẤY MỜI
    Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các đơn vị Mầm non,Tiểu học, THCS trực ...