Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''


Ngày 12 tháng 05 năm 2021


Tin tức

THÔNG BÁO Về việc Tổ chức thi chọn học sinh giỏi lớp 8 cấp thành phố Năm học 2018 - 2019
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc. Thực hiện kế hoạch năm học 2018 – 2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế ...