Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "


Ngày 16 tháng 10 năm 2021


Tin tức

Hướng dẫn kiểm tra định kỳ cuối năm học và xét hoàn thành chương trình lớp học, HTCTTH năm học 2018 - 2019 Thực hiện kế hoạch năm học 2018 – 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế (Phòng GD&ĐT) và công văn số 796/SGDĐT- GDTH ngày ...