Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "


Ngày 10 tháng 08 năm 2022


Tin tức

Thông báo cập nhật dữ liệu chương trình PMIS, Chương trình Quản lý nhân sự của tỉnh 06 tháng đầu năm 2019
Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS công lập trực thuộc. Thực hiện công văn số 707/SGD&ĐT-TCCB ngày 03/4/2019 của Sở GD&ĐT ...