Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''


Ngày 25 tháng 06 năm 2019


Tin tức

THỐNG KÊ THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI Các đơn vị nộp về Phòng GD&ĐT vào lúc 14h30 ngày 25/4/2016 để Phòng tổng hợp báo cáo Sở.