Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "


Ngày 21 tháng 09 năm 2020


Tin tức

Chương trình tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019-2020 Để chuẩn bị các điều kiện thật tốt cho ngày Khai giảng năm học 2019-2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố Huế hướng dẫn các ...