Dạy tức là học hai lần''


Ngày 13 tháng 07 năm 2020


Tin tức

THÔNG BÁO Về việc Tổ chức thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay cấp Thành phố năm học 2019 - 2020
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc. Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế ...

  • GIẤY MỜI
    Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các đơn vị Mầm non,Tiểu học, THCS trực ...