Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "


Ngày 13 tháng 07 năm 2020


Tin tức

Kỳ thi Học Sinh Giỏi lớp 8 cấp Thành phố Thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 và tạo nguồn học sinh giỏi cấp THCSđể bồi dưỡng dự thi lớp 9 cấp Tỉnh, sáng ngày 31/3/2016, Phòng ...