Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "


Ngày 20 tháng 02 năm 2019


Tin tức

Công văn hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2016-2017 của Sở GD-ĐT và Bộ GD-ĐT Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các đơn vị trường học trực thuộc