Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "


Ngày 20 tháng 02 năm 2019


Tin tức

Tổ chức cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp tổ chức cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp Kính gửi: Các trường THCS trực thuộc. Thực hiện Công văn 2085/SGDĐT-GDTrH ngày 15/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnhThừa ...