Người thầy giáo trung bình thích giải thích, những thầy giáo giỏi, thầy giáo năng khiếu tiết lộ những giản đơn "


Ngày 25 tháng 06 năm 2019


Tin tức

THÔNG BÁO Về việc tổ chức lớp tập huấn Tiêu chí đánh giá Công nghệ thông tin và Cuộc thi E-learning Năm học 2016 - 2017 Kính gửi: Các trường THCS trực thuộc