Bé chẳng học, lớn làm gì?''


Ngày 20 tháng 02 năm 2019


Tin tức

Hướng dẫn kiểm tra học kì I và báo cáo kết quả kiểm tra cấp THCS Năm học 2018-2019 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc. Thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế ...