Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "


Ngày 18 tháng 12 năm 2018


Tin tức

Cuộc thi sáng tác “Lời mới làn điệu dân ca địa phương” với chủ đề An toàn giao thông bậc học mầm non năm học 2018- 2019. Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non trực thuộc. Thực hiện công văn số 2414/SGDĐT-GDMN ngày 04/10/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo ...