Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "


Ngày 24 tháng 10 năm 2018


Tin tức

THÔNG BÁO Về việc hướng dẫn triển khai hoạt động Nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu Niên – Nhi đồng cấp cơ sở Năm học 2018 -2019
Kính gửi: Các trường Tiểu học, THCS trực thuộc. Thực hiện công văn số 2056/SGD&ĐT-GDTrH, ngày 30/8/2018 của Sở Giáo dục và Đạo tạo Tỉnh ...