Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "


Ngày 13 tháng 12 năm 2018


Tin tức

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NĂM HỌC 2016-2017
Nhằm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2016-2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công ...