Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "


Ngày 25 tháng 06 năm 2019


Tin tức

HƯỚNG DẪN Tổ chức Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức năm học 2016-2017