Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "


Ngày 18 tháng 12 năm 2018


Tin tức

THÔNG BÁO LŨ KHẨN CẤP Kính gửi: Các đơn vị Mầm non, Tiểu học, THCS. Theo thông báo của Ban phòng chống bão lụt và Tìm kiến cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế tình ...