Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''


Ngày 24 tháng 10 năm 2018


Tin tức

Nộp sản phẩm cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp Kính gửi: Các trường THCS trực thuộc. Ngày 19/9/2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 1030/PGD&ĐT-PT về việc tổ chức cuộc ...