Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "


Ngày 26 tháng 04 năm 2019


Tin tức

Thông báo về việc Tập trung bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn Giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2016-2017 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc