Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''


Ngày 13 tháng 12 năm 2018


Tin tức

THÔNG BÁO "Về việc tham gia cuộc thi bài giảng E-Learning cấp Quốc gia năm học 2016-2017"
Kính gửi: Các trường MN, TH và THCS trực thuộc. Căn cứ công văn số 2931/SGDĐT-GDTrH ngày 21/12/2016 của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế về việc tham ...