Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "


Ngày 21 tháng 09 năm 2020


Tin tức

Kỳ thi Học sinh giỏi môn Giải toán bằng Máy tính cầm tay dành cho học sinh lớp 8 và lớp 9 cấp Thành phố.
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017, sáng nay ngày 06/10/2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế tổ chức kỳ thi Học sinh giỏi môn ...