Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''


Ngày 09 tháng 07 năm 2020


Tin tức

Thông báo về việc tập huấn phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực - lấy học sinh làm trung tâm – bộ môn Tiếng Anh Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị: - Trường TH Lê Lợi - Trường TH Số 1 Kim Long - Trường TH Số 2 Kim Long - Trường TH Quang ...