Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "


Ngày 25 tháng 06 năm 2019


Tin tức

Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc mầm non cấp Thành phố năm học 2016-2017
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017, từ ngày 03/12 đến ngày 20/12/2016 Phòng GD&ĐT thành phố Huế đã tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi ...