Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''


Ngày 13 tháng 12 năm 2018


Tin tức

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Đề nghị các trường in nội dung này và đem theo để ngày mai (11/3) tham gia tập huấn Kiểm định chất lượng giáo dục tại trường THCS nguyễn ...