Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "


Ngày 24 tháng 10 năm 2018


Tin tức

THÔNG BÁO Về việc thay đổi lịch thi giải Toán qua Internet cấp thành phố năm học 2016 – 2017
Kính gửi: - Hiệu trưởng các trường TH và THCS trực thuộc; - Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Tri Phương; - Hiệu trưởng trường TH ...