Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''


Ngày 18 tháng 12 năm 2018


Tin tức

THÔNG BÁO Về việc tham gia Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp cấp Quốc gia Năm học 2016-2017 Kính gửi: Các trường THCS trực thuộc. Thực hiện quyết định số 551/QĐ-SGD&ĐT ngày 14/03/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên ...