Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "


Ngày 25 tháng 06 năm 2019


Tin tức

Tham gia tập huấn hoạt động giáo dục kỹ năng phòng ngừa các nguy cơ trong học sinh. Kính gửi: Các trường THCS trực thuộc. Căn cứ công văn số 05/PCTNXH ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chi cục phòng chống tệ nạn xã ...