Bé chẳng học, lớn làm gì?''


Ngày 24 tháng 10 năm 2018


Tin tức

THÔNG BÁO Về việc chuẩn bị kiểm tra các đơn vị đăng ký Tập thể lao động xuất sắc và khen cao năm học 2016-2017 Để chuẩn bị kiểm tra công tác thi đua năm học 2016-2017, Phòng Giáo dục-Đào tạo thông báo các đơn vị chuẩn bị một số nội dung kiểm tra ...