Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "


Ngày 10 tháng 08 năm 2022


Tin tức

Tổng kết phát thưởng Cuộc thi thiết kế bài giảng E-learning năm học 2016-2017.
Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS có liên quan để thực hiện.