Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "


Ngày 23 tháng 08 năm 2019


Tin tức

THÔNG BÁO Tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên, Nhi đồng cấp Tỉnh lần thứ X - năm 2017
Kính gửi: Các trường TH, THCS trực thuộc. Căn cứ kế hoạch số 154/KH-UBND, ngày 17/10/2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về ...