Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "


Ngày 12 tháng 05 năm 2021


Tin tức

Thông báo "về việc tập huấn 10 mô đun nâng cao qua mạng cho CBQL và GVMN" Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non trực thuộc. Thực hiện Kế hoạch số 2087/KH-SGDĐT ngày 07 tháng 12 năm 2016, của Sở Giáo dục và ...