Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "


Ngày 23 tháng 08 năm 2019


Tin tức

Hướng dẫn kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I bậc Tiểu học năm học 2018 - 2019 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học trực thuộc. Thực hiện kế hoạch năm học 2018 – 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành ...