Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "


Ngày 26 tháng 04 năm 2019


Tin tức

Thông báo v/v hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kì 1 môn ngoại ngữ lớp 9 năm học 2018- 2019
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS. Phòng GD&ĐT đã gửi công văn của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kì 1 môn ...