Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "


Ngày 21 tháng 09 năm 2020


Tin tức

Hướng dẫn kiểm tra học kì I và báo cáo kết quả kiểm tra cấp THCS năm học 2019-2020 Thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế (Phòng GD&ĐT), công văn số 2629/SGDĐT-GDTrH ngày 12/11/2019 ...